Mobirise Web Maker
Ogłoszono upadłość ELMONTEX Sp. z o.o.
W dniu 07.05.2012 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych – sygn. akt VIII GU 10/12/S, ogłoszono upadłość, obejmującą likwidację majątku ELMONTEX Sp. z o.o. w Chrzanowie. Obecnie postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 13/12/S a syndykiem masy upadłości jest radca prawny Michał Golicz. Biuro Syndyka mieści się ul. Krakowie przy Al. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 42/2, tel. 12/444-74-38.
Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych.

Rzeczoznawca majątkowy sporządził Opinię dotyczącą określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych i użytkowych wyodrębnionych w samodzielne nieruchomości lokalowe zgodnie z ustawą o własności lokali (Dz. U z 2000 r. nr 80 poz. 903, art. 2, ust. 2) oraz przewidzianych do wyodrębnienia w budynku mieszkalno-użytkowym zlokalizowanym przy ul. Oświęcimskiej nr 9 w Chrzanowie, woj. małopolskie, wg stanu na dzień 30 maja 2014 r. Księga wieczysta KR1C/00047761/5, działki nr 3546/144, 3546/332, 3681 obręb Chrzanów, powierzchnia 2157 m2 (data sporządzenia lipiec 2014 r.). 

Opinia dostępna jest w Biurze Syndyka - Al. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 42/2, Kraków.

Postanowienie o wyrażeniu zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących i nie stanowiących przedmiot odrębnej własności wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej.

Postanowieniem z dnia 13.06.2017 r. Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego ELMONTEX Sp. z o.o. wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości. 


Poniżej znajdą Państwo skan w/w postanowień.


Pobierz >>> Postanowienie o upadłości

Pobierz >>> Postanowienie o sprzedażySyndyk:


Michał Golicz

Radca Prawny

Al. Płk. W. Beliny Prażmowskiego 42/2

31-514 Kraków

tel. 12/311-92-91, 12/313-43-91, 12/444-74-38 

fax 12/444-74-39

e-mail: syndykmg@interia.pl