Website Creator
Informujemy, że w dniu 29.11.2017 r. w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Polskim oraz w ogólnopolskim portalu ogłoszeniowym www.dawro.pl ukazały się ogłoszenia o konkursie ofert na sprzedaż w całości, znajdujących się w budynku w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9, samodzielnych, stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych o numerach 1,2,4,5,8,10,11,17,27,34,35 oraz stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (użytkowe) o numerach 13,16,18,19,22,29,31,33 wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, który stanowi udział w prawie własności działek oznaczonych numerami 3546/144, 3546/332, 5681 objętych księgą wieczystą o numerze KR1C/00047761/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz w tych częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak również udziału we własności nieruchomości położonej w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 (w skład którego wchodzą samodzielne lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, nie stanowiące przedmiotu odrębnej własności).

Treść ogłoszenia i regulaminu konkursu ofert znajdują się w zakładce Dokumenty prawne / Sprzedaż Lokali.